Retreat - kom och upplev

Här är bilder från vårt senaste retreat på Syninge Kursgård. Gruppen kom från en kommun i Stockholm.
Nyfiken? - Vi skräddarsyr retreatet efter Era behov.